KISA HAC GÜNLÜK PROGRAMI

Medine-i Münevvere

1.Gün:

Medine-i Münevvere’ye uçuş.

Otele yerleşim, verilecek saatte Mescid-i Nebevi’ye gidiş, toplu olarak Peygamber

Efendimizi (S.A.V.) ilk ziyaret ve selamlama.

2.Gün:

Ehli Beyt-i Rasülüllah’ın ve binlerce sahabi’nin bulunduğu Cennet-ül Baki

kabristan’ını ziyaret. Yakın çevre mescidleri (Hz. Ali Mescidi, Hz. Ebubekir Mescidi,

Mescid-i Gamame {Bulut Mescidi}, Hz. Ömer Mescidi) ziyareti.

3. Gün :

Otobüs ile Uhud dağı ve şehitliği, Mescid-i Kıbleteyn (iki kıbleli mescid), Hendek

(yedi mescidler), Mescid-i Kuba (İslamın ilk mescidi) ziyaretleri.

4. Gün :

Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) ve Medine-i Münevvere’ye vada

Yarınki Mekke-i Mükerreme’ye intikal için hazırlıklar yapılır.

Mekke-i Mükerreme

1.Gün:

Medine-i Münevvere’den Mekke-i Mükerreme’ye otobüs ile intikal yapılır.

Otele yerleşim, verilecek saatte Umre vazifesinin ifası için Kabe-i Muazzama’ya gidiş.

(Medine-i Münevvere'den ayrıldıktan 5 Km sonra Peygamber Efendimizin Hac ve Umre

için niyet ettiği yer olan Zülhuleyfe'ye varılır. Burada 2 rekat ihram namazı kılınır, umreye

niyet edilip, telbiye getirilir ve ihram yasakları başlamış olur. Mikat mahallinden ileriye

Umreye niyet edilmeden geçmek yasaktır. Hanımlar özel hallerinde olsalar dahi niyet

ederek geçmek zorundadır. Niyet etmeden geçmenin cezası Mekke-i Mükerreme'de

Harem sınırları içerisinde kurban kesmektir. Hanımlar özel hallerinin bitiminden sonra

umrelerini yaparlar. Umre tavaf ve say'i yapıldıktan sonra erkekler saçlarının tamamından

bir tırnak boyu keserek ihramdan çıkarlar. Hanımlar ise saçlarının ucundan bir parmak

boğumu keserler ve ihramdan çıkmış olurlar. Haccı Kıran ve Haccı İfrad’a niyet edenler

ihramdan çıkmazlar. Kıran haccına niyet edenler tıraş olmayıp bir tavaf daha [Kudüm

Tavafı] yaparlar)

2.Gün:

Peygamber Efendimiz’in doğduğu evi, Hz. Hatice validemiz’in de bulunduğu

Cennnet-ül Mualla kabristanı ve yakın çevre mescid’leri (Mescid-i Secere, Mescid-i Cin)

ziyareti.

3. Gün :

Otobüs ile, Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Meş’ar-il Haram, Mina, Şeytan Taşlama

Mahalli, Nur[Hira] Dağı).

4. Gün :

Ten’im Mescid’inde (Mescid-i Aişe) ikinci Umre için niyet ve Umrenin ifası için

Harem-i Şerif’e gidiş.

5.Gün: Mekke-i Mükerreme’de günlük programlar uygulanır
6.Gün: Mekke-i Mükerreme’de günlük programlar uygulanır
7.Gün: Mekke-i Mükerreme’de günlük programlar uygulanır
8. Gün :

Sabahleyin verilecek saatte Hacı adaylarımız ihramlarına bürünüp

Hacca niyet ederler. Telbiyeler getirerek otobüslerle Mina’ya çıkılır ve gecelenir. Mina’da 5 vakit namaz kılınır.

9. Gün :

Sabah otobüslerle ARAFAT’a intikal edilir. Öğle namazı

saatinde, Öğle ve İkindi namazı (Cem’i Takdim) yapılarak cemaatla kılınır. VAKFE DUASI

yapılır ve güneş batıncaya kadar Arafat’ta dua ve zikirlere devam edilir. Güneş battıktan

sonra gruplar halinde Müzdelife’ye intikal edilir. Müzdelife’de Akşam ve Yatsı namazları

(Cem’i Tehir) yapılarak cemaatle kılınır. Burada gecelenir ve şeytan taşlamak için nohut

büyüklüğünde 70 taş toplanır.

10. Gün BAYRAMIN 1. GÜNÜ, MÜZDELİFE VE ŞEYTAN TAŞLAMA :

Sabah namazını

cemaatle kıldıktan sonra MÜZDELİFE VAKFESİ yapılır. Öğleden önce (veya tayin edilecek

saatte) Büyük Şeytan taşlanır, 7 adet taş atılır.

11.Gün: BAYRAMIN 2. GÜNÜ;

Öğleden sonra Şeytan Taşlama mahalline gidilerek, Küçük,

Orta ve Büyük Şeytana 7 şer taş atılarak otele intikal edilir. Hac Kurbanları kesilmiş ise,

traş olunup ihramdan çıkılır. Farz olan ZİYARET TAVAFI’nı yapmak üzere Kâbe-i

Muazzama’ya gidilir. Tavaf ve Say yapılarak Hac Farizası tamamlanmış olur.

12.Gün: BAYRAMIN 3. GÜNÜ :

Öğleden sonra Şeytan Taşlama mahalline gidilir. Küçük,  Orta ve Büyük Şeytana 7’şer taş atılarak otele intikal edilir.

13.Gün: BAYRAMIN 4. GÜNÜ :

Helalleşme programları

NORMAL (UZUN) HAC GÜNLÜK PROGRAMI

MEDİNE-İ MÜNEVVERE

1.Gün:

Medine-i Münevvere’ye uçuş.

Otele yerleşim, verilecek saatte Mescid-i Nebevi’ye gidiş, toplu olarak Peygamber

Efendimizi (S.A.V.) ilk ziyaret ve selamlama.

2.Gün:

Ehli Beyt-i Rasülüllah’ın ve binlerce sahabi’nin bulunduğu Cennet-ül Baki

kabristan’ını ziyaret.

3. Gün :

Otobüs ile Uhud dağı ve şehitliği, Mescid-i Kıbleteyn (iki kıbleli mescid), Hendek

(yedi mescidler), Mescid-i Kuba (İslamın ilk mescidi) ziyaretleri.

4. Gün :

Yakın çevre mescidleri (Hz. Ali Mescidi, Hz. Ebubekir Mescidi, Mescid-i Gamame

{Bulut Mescidi}, Hz. Ömer Mescidi) ziyareti.

5.Gün: Medine- Münevvere’de günlük programlar uygulanır.
6.Gün: Medine- Münevvere’de günlük programlar uygulanır.
7.Gün: Medine- Münevvere’de günlük programlar uygulanır.
8.Gün :

Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) ve Medine-i Münevvere’ye vada  Yarınki Mekke-i Mükerreme’ye intikal için hazırlıklar yapılır.

MEKKE-İ MÜKERREME

1.Gün:

Medine-i Münevvere’den Mekke-i Mükerreme’ye otobüs ile intikal yapılır.

Otele yerleşim, verilecek saatte Umre vazifesinin ifası için Kabe-i Muazzama’ya gidiş.

(Medine-i Münevvere’den ayrıldıktan 5 Km sonra Peygamber Efendimizin Hac ve Umre

için niyet ettiği yer olan Zülhuleyfe’ye varılır. Burada 2 rekat ihram namazı kılınır, umreye

niyet edilip, telbiye getirilir ve ihram yasakları başlamış olur. Mikat mahallinden ileriye

Umreye niyet edilmeden geçmek yasaktır. Hanımlar özel hallerinde olsalar dahi niyet

ederek geçmek zorundadır. Niyet etmeden geçmenin cezası Mekke-i Mükerreme'de

Harem sınırları içerisinde kurban kesmektir. Hanımlar özel hallerinin bitiminden sonra

umrelerini yaparlar. Umre tavaf ve say’i yapıldıktan sonra erkekler saçlarının tamamından

bir tırnak boyu keserek ihramdan çıkarlar. Hanımlar ise saçlarının ucundan bir parmak

boğumu keserler ve ihramdan çıkmış olurlar. Haccı Kıran ve Haccı İfrad’a niyet edenler

ihramdan çıkmazlar. Kıran haccına niyet edenler tıraş olmayıp bir tavaf daha [Kudüm

Tavafı] yaparlar)

2.Gün:

Harem-i Şerifte Cum’a namazının edası.

3. Gün :

Peygamber Efendimiz’in doğduğu evi, Hz. Hatice validemiz’in de bulunduğu

Cennnet-ül Mualla kabristanı ve yakın çevre mescid’leri (Mescid-i Secere, Mescid-i Cin)

ziyareti.

4. Gün :

Otobüs ile, Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Meş’ar-il Haram, Mina, Şeytan Taşlama

Mahalli, Nur[Hira] Dağı).

5.Gün: Hac günlerine kadar günlük programlar uygulanır.
12.Gün: TERVİYE GÜNÜ :

Sabahleyin verilecek saatte Hacı adaylarımız ihramlarına  bürünüp Hacca niyet ederler. Telbiyeler getirerek otobüslerle Mina’ya çıkılır ve gecelenir.  Mina’da 5 vakit namaz kılınır.

13.Gün: AREFE GÜNÜ :

ARAFAT; Sabah otobüslerle ARAFAT’a intikal edilir. Öğle namazı

saatinde, Öğle ve İkindi namazı (Cem’i Takdim) yapılarak cemaatla kılınır. VAKFE DUASI

yapılır ve güneş batıncaya kadar Arafat'ta dua ve zikirlere devam edilir. Güneş battıktan

sonra gruplar halinde Müzdelife’ye intikal edilir. Müzdelife'de Akşam ve Yatsı namazları

(Cem’i Tehir) yapılarak cemaatle kılınır. Burada gecelenir ve şeytan taşlamak için nohut

büyüklüğünde 70 taş toplanır.

14.Gün:

BAYRAMIN 1. GÜNÜ, MÜZDELİFE VE ŞEYTAN TAŞLAMA; Sabah namazını

cemaatle kıldıktan sonra MÜZDELİFE VAKFESİ yapılır. Öğleden önce (veya tayin edilecek

saatte) Büyük Şeytan taşlanır, 7 adet taş atılır.

15.Gün: BAYRAMIN 2. GÜNÜ :

Öğleden sonra Şeytan Taşlama mahalline gidilerek, Küçük,

Orta ve Büyük Şeytan'a 7'şer taş atılarak otele intikal edilir. Hac Kurbanları kesilmiş ise,

traş olunup ihramdan çıkılır. Farz olan ZİYARET TAVAFI'nı yapmak üzere Kâbe-i

Muazzama'ya gidilir. Tavaf ve Sa'y yapılarak Hac Farizası tamamlanmış olur.

16.Gün :

BAYRAMIN 3. GÜNÜ; Öğleden sonra Şeytan Taşlama mahalline gidilir. Küçük,  Orta ve Büyük Şeytan'a 7'şer taş atılarak otele intital edilir.

17.Gün: BAYRAMIN 4. GÜNÜ :

Helalleşme programları.